Leren overleven

Leren overleven: een spannende verdieping van basisvaardigheden. Onze boeiende lessen laten jouw waterratje drijven, stuwen, en meer ontdekken. Ze leren niet alleen vaardig, maar ook veilig te zijn, met kennis over wat te doen als ze in het water vallen.

Inschrijven

10
Lessen
40
minuten per les
8
Kindjes per groep
€ 80
voor de lessenreeks

Leren overleven

Zodra het kind zijn diploma watergewenning heeft, kan het doorschuiven naar Leren overleven voor 10 lessen van 40 minuten en dit in groepjes van maximum 8 deelnemers. 

De vaardigheden geleerd in de watergewenning worden uitgebreid. We oefenen nu meer op drijven, stuwen, onder water gaan enz. We leren kinderen wat ze moeten doen als ze in het water vallen. Wanneer de nodige vaardigheden verworven zijn in de groep Leren overleven mag het kind een niveau hoger.


Doelstellingen

1. Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water
2. Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig
3. Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig
4. Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug
5. Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen


Trainingsmoment


Zaterdag 9u-9u45 / 9u45-10u30 / 10u30-11u15 / 11u15-12u

Leren overleven - Trainers

Jacintha


Thalissa


Daymen


Laure


Levi


Eline


Isaura


Leander


Nel


Toon


Mijn zoon/dochter kan overleven in het water, wat nu? Rugslag!

Rugslag is de eerste slag die we aanleren. Eenvoudig en veilig.

Onze partners

We zijn in goed gezelschap.