De wedstrijdkalender is altijd onder voorbehoud.

De trainers bepalen welke zwemmer welke wedstrijd zwemt. Alle zwemmers en/of hun ouders ontvangen hiervoor een e-mail.

De kern: A-groep

 

De jeugdkern: B-groep

Voor wie de limieten wil weten voor de Belgische Jeugd Kampioenschappen (11-14jarigen);  limieten BJK