Het Bloemendalezwembad als verkiezingsthema


Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 heeft de Beernemse Zwemclub een vragenlijst opgesteld en overgemaakt aan de diverse politieke partijen die actief zijn in Groot-Beernem.

Hiermee heeft de Beernemse Zwemclub getracht om eenvoudig te vergelijken standpunten in te winnen van de verschillende partijen omtrent de toekomst van het huidige Bloemendalezwembad en een mogelijk nieuw zwembad.

Via de verschillende pagina's kan u de standpunten terugvinden van - in alfabetische volgorde - Beernems Belang, Beernemse Flandriens, CD&V, N-VA en sp.a - Groen.

U zal vaststellen dat de standpunten grotendeels gelijk lopen: de meeste partijen menen dat er geïnvesteerd moet worden in een nieuw zwembad, maar de randvoorwaarden die hiervoor moeten vervuld zijn verschillen van partij tot partij.