Standpunt sp.a - Groen


Het standpunt voor sp.a - Groen werd meegedeeld door Vicky Reynaert en Jan Vanassche lijsttrekkers voor sp.a - Groen.

De staat van het Bloemendalezwembad

De levensduur van het zwembad is verstreken en de nieuwe investeringen aan het bestaande zwembad zijn buiten proportie.

Een nieuw zwembad!

sp.a - Groen engageert zich er toe om de nodige pistes te onderzoeken om tijdig een nieuw zwembad te bouwen.

Op welke termijn ziet sp.a - Groen dit: in de volgende legislatuur.

Op welke locatie ziet sp.a - Groen dit: op een nog te bepalen andere locatie.

Is de realisatie van een nieuw zwembad afhankelijk van akkoorden met andere gemeenten?

Uiteraard.

Voor zover er dringende weken moeten worden uitgevoerd aan het Bloemendalezwembad vooraleer het nieuwe zwembad gerealiseerd is dan... zullen enkel de realistische nieuwe investeringen gebeuren.

Verdere motivering:

Wat betreft de termijn waarbinnen een nieuw zwembad zal kunnen gerealiseerd worden hangt alles af van de wijze van financieren en de middelen die kunnen worden gevonden.

Wat betreft de locatie, blijven alle locaties vooralsnog open voor sp.a - Groen.

Mogelijke locatie Bloemendale-zwembad: een nieuw zwembad bouwen kost 3 jaar. Is niet realistisch om dit op de dezelfde locatie te herbouwen vanwege het intensieve gebruik.

Mogelijke locatie sportpark Drogenbrood: Deze optie zal een aanzienlijke extra investering vergen naar bereikbaarheid, parkeren en openbaar vervoer.