Standpunt N-VA


Het standpunt voor N-VA werd meegedeeld door Gijs Degrande - Schepen bevoegd voor o.a. Jeugd en lijsttrekker van N-VA.

De staat van het Bloemendalezwembad

De levensduur van het zwembad is verstreken en de nieuwe investeringen aan het bestaande zwembad zijn buiten proportie.

Een nieuw zwembad!

N-VA engageert zich er toe om de nodige pistes te onderzoeken om tijdig een nieuw zwembad te bouwen.

Op welke termijn ziet N-VA: in de volgende legislatuur.

Op welke locatie ziet N-VA dit: in het Sportpark Drogenbrood.

Is de realisatie van een nieuw zwembad afhankelijk van akkoorden met andere gemeenten?

We stellen vast dat geen enkele gemeente van een ordegrootte als Beernem de voorbije 5 à 10 jaar op eigen kracht een zwembad kon financieren. Daarnaast stellen we vast dat heel wat bezoekers van het Bloemendalebad uit buurgemeentes of grote instellingen uit de regio komen. Het is voor de N-VA logisch dat zij niet alleen delen in de lusten maar ook een stuk van de kosten dragen.

Voor zover er dringende weken moeten worden uitgevoerd aan het Bloemendalezwembad vooraleer het nieuwe zwembad gerealiseerd is dan... zal N-VA er al het mogelijke aan doen om te voorkomen dat er gedurende een langere periode (meer dan een maand) geen zwembad ter beschikking is).

Verdere motivering:

Welke partij op 14/10 ook de stembusslag wint in Beernem, iedereen zal met het dossier van het zwembad geconfronteerd worden.

De visie van de N-VA over het zwembad is duidelijk: wij willen ook de komende jaren blijven zwemmen in Beernem, alleen willen we financieel geen kopje ondergaan.

De N-VA wil absoluut een goede oplossing voor het zwembad in Beernem. Daar gaan we dan ook alles voor doen. Iedereen is het erover eens dat het huidige zwembad helemaal op is. En iedereen wil ook een oplossing voor het zwembad. Wie er na de verkiezingen ook aan het stuur zit, hij of zij zal met een betaalbare oplossing moeten komen.

Sommigen proberen jammer genoeg een valse tegenstelling creëren. Daar heeft niemand baat bij, in de eerste plaats de bezoekers van het zwembad niet. Een zwembad beloven is één zaak; een zwembad realiseren is iets anders. Een nieuw zwemcomplex is een miljoenen investering.

Voor de N-VA moet niet alleen de factuur duidelijk zijn, maar ook de manier waarop we dat gaan betalen. En vandaag is dat helaas niet het geval. Aan het nieuwe zwembad hangt een stevig prijskaartje vast. De bouw van een nieuw zwembad zal minstens 8 miljoen euro kosten. En het onderhoud van een nieuw zwembad bedraagt gemiddeld tussen de 500 000 en 750 000 euro. Dat blijkt uit cijfers van ISB, het Vlaams Instituut van Sportbeheer en Recreatiebeheer. Reken de komende legislatuur dus in totaal 11 miljoen euro voor het nieuwe zwembad (in vergelijking : totaalinvesteringsbedrag in Beernem voorbije zes jaar over alle beleidsdomeinen : +/- 20 miljoen euro).

Het is dus niet toevallig dat er geen enkele gelijkaardige gemeente meer is die op eigen kracht een zwembad kan bouwen. Wat verder duidelijk blijkt, is dat er heel wat bezoekers van het Bloemendale-bad uit buurgemeentes of grote instellingen uit de regio komen.

Het is voor de N-VA logisch dat zij niet alleen delen in de lusten maar ook een stuk van de kosten dragen. Wat de N-VA betreft, moeten gebruikers van buiten de gemeente ook een duit in het zakje doen. De N-VA wil zwemmen in Beernem, wij willen alleen niet kopje onder gaan. Met de N-VA staan wij voor een budgettair en financieel beleid, ook in dit dossier. Wij waken over de Beernemse centen als een goede huisvader. Daarom moeten we snel en actief op zoek gaan naar cofinanciering.

De N-VA heeft veel meer ideeën voor Beernem. Ook op vlak van sport willen wij gaan voor vernieuwend beleid. Lees hier ons volledig programma.