Standpunt CD&V


Het standpunt voor CD&V werd meegedeeld door Jos Sypré - Schepen bevoegd voor o.a. Sport en lijsttrekker van CD&V Beernem.

De staat van het Bloemendalezwembad

De levensduur van het zwembad is verstreken en de nieuwe investeringen aan het bestaande zwembad zijn buiten proportie.

Een nieuw zwembad!

CD&V engageert zich er toe om de nodige pistes te onderzoeken om tijdig een nieuw zwembad te bouwen.

Op welke termijn ziet CD&V dit: in de volgende legislatuur.

Op welke locatie ziet CD&V dit: in het Sportpark Drogenbrood.

Is de realisatie van een nieuw zwembad afhankelijk van akkoorden met andere gemeenten?

De realisatie van een nieuw zwembad is niet afhankelijk van een akkoord met een andere gemeente.

De investering van een nieuw zwembad kost handenvol geld, maar is te verantwoorden net als de investering voor een bibliotheek, een school,... We zien het als een duurzame en noodzakelijke investering naar de toekomst toe en schrijven het zwembad af op meerdere jaren. Het is een opsteker dat we Vlaamse subsidies (€358.000) genieten voor de bouw van het nieuwe zwembad. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid om een co-financiering te bekomen van omliggende gemeentes, maar dat is niet evident. Uit onderzoek blijkt dat er heel wat omliggende gemeentes zijn die over een zwembad beschikken, het aanbod om in te gaan op onze vraag zal eerder klein zijn. Wel onderhandelen we momenteel met Ruiselede (bepaalde scholen van hen komen bij ons zwemmen ) een samenwerking waarbij de scholen aan voordeeltarief kunnen blijven zwemmen mits een financiële input van de gemeente is mogelijk) en Damme (de scholen zijn momenteel georiënteerd op het Interbad van St.-Kruis).

Voor zover er dringende weken moeten worden uitgevoerd aan het Bloemendalezwembad vooraleer het nieuwe zwembad gerealiseerd is dan... zal CD&V er al het mogelijke aan doen om te voorkomen dat er gedurende een langere periode (meer dan een maand) geen zwembad ter beschikking is).

Verdere motivering:

Een nieuw zwembad in Beernem echt wel noodzakelijk is èn dit op korte termijn.

Het bestaande Bloemendalezwembad is tot op de draad versleten en niet houdbaar op lange termijn. Bovendien kost het handenvol geld om het draaiende te houden. In de voorbije sluitingsperiode hebben we bv de douches om hygiënische redenen vernieuwd. Die investeringen en vele andere wegen niet op tot de bouw van een nieuw zwembad, volgens de wensen van de vele gebruikers.

Het Bloemendalezwembad heeft op jaarbasis 100.000 zwemmers, alle Beernemse scholen komen er zwemmen. We beschikken over een uitstekende zwemclub die uit de voegen barst en over twee duikclubs,... Het bestaande zwembad dateert van 1972 en is verouderd, te klein en voldoet niet meer aan de wensen van een huidig zwembad. Een nieuw zwembad is echt wel een noodzaak.

Met input van vele externen, waaronder ook de zwemclub (waarvoor dank!) beschikken we over een voor Beernem heel mooi, maar ook efficiënt, duurzaam en betaalbaar voorontwerp van het nieuwe zwembad. We mogen de bouw van een nieuw zwembad niet zien als een pure sportinvestering. In de eindtermen van het onderwijs staat dat de kinderen moeten kunnen zwemmen, een levens belangrijke vaardigheid. Velen komen zwemmen om gezond te bewegen, als revalidatiemiddel, als therapie. Het nieuwe zwembad overstijgt aldus meerdere beleidsdomeinen: onderwijs, volksgezondheid, jeugd, senioren, sport,...

Om de Vlaamse subsidies te kunnen genieten, moet het nieuwe zwembad z'n deuren openen voor eind december 2020. Er mag niet langer getalmd worden. CD&V Beernem ziet de realisatie van het nieuwe zwembad als een top prioriteit. We hebben het dossier stevig voorbereid en staan ongeduldig op de startblok om het dossier effectief in gang te duiken. Geef je ons een duw?

Als sportschepen heb ik m'n tanden gezet in het dossier van het nieuwe zwembad. Heel wat onderzoekdaden zijn al verricht. Uit een studie blijkt dat de kost voor een totale renovatie van het bestaande zwembad niet opweegt tegenover de bouw van een nieuw zwembad. Het bestaande zwembad zou nog altijd te klein zijn, met te weinig bergruimte, te weinig ruimte door droogtraining, een slechte oriëntatie van de cafetaria,...

Uit een andere studie blijkt dat er in een straal rond Beernem heel wat zwembaden zijn die overvol zitten en waar aldus geen plaats is voor de vele Beernemse gebruikers. Wat met de zwemclub dan? Wat met de scholen dan? Betalen de ouders de bus- en inkom meerkost om te zwemmen in omliggende zwembaden? In het voorontwerp van het nieuwe zwembad is bepaald om deze aan te bouwen aan sporthal Drogenbrood. Bij de realisatie van die sporthal in 2013 is al voorzien om er op termijn een zwembad aan te bouwen. De foyer, het sanitair en de cafetaria zijn daarop voorzien. Bovendien zijn er heel wat extra mogelijkheden en kansen door de aanpalende sporthal, vergaderzalen, grote bergruimtes die er komen en door de nabijheid van het fitnesscentrum en de andere sportmogelijkheden in het sportpark.

De waterkwaliteit van het bestaande zwembad is uitstekend en dat wil ik zo houden tot de dag dat het nieuwe zwembad z'n deuren opent. We betalen handenvol geld aan een uitstekende onderhoudsfirma die dagelijks aanwezig is om ons zwembad draaiende te houden. Onlangs hebben we de douches om hygiënische redenen vernieuwd. Indien investeringen noodzakelijk zijn zullen we deze ook uitvoeren. Door een goede opvolging beogen we om deze werken te koppelen en telkens te laten uitvoeren tijdens de zomer-sluitingsperiode van het zwembad. Op die manier is het ongemak voor de gebruikers, waaronder de zwemclub dan ook vrij gering.