Standpunt Beernemse Flandriens


Het standpunt voor Beernemse Flandriens werd meegedeeld door Giovanni Doom, oprichter van Beernemse Flandriens.

De staat van het Bloemendalezwembad

De levensduur van het zwembad is verstreken en de nieuwe investeringen aan het bestaande zwembad zijn buiten proportie.

Een nieuw zwembad!

Beernemse Flandriens engageert zich er toe om de nodige pistes te onderzoeken om tijdig een nieuw zwembad te bouwen.

Op welke termijn ziet Beernemse Flandriens dit: in de volgende legislatuur.

Op welke locatie ziet Beernemse Flandriens dit: op een nog te bepalen andere locatie.

Is de realisatie van een nieuw zwembad afhankelijk van akkoorden met andere gemeenten?

Als er cofinanciering is, is dit geen probleem. Het echter niet zijn dat de inwoners van Groot-Beernem alleen de kosten dragen voor een zwembad dat ook gebruikt wordt door inwoners van de naburige gemeenten.

Voor zover er dringende weken moeten worden uitgevoerd aan het Bloemendalezwembad vooraleer het nieuwe zwembad gerealiseerd is dan... zal Beernemse Flandriens er al het mogelijke aan doen om te voorkomen dat er gedurende een langere periode (meer dan een maand) geen zwembad ter beschikking is).

Verdere motivering:

De niet beschikbaarheid van het zwembad steeds zo kort mogelijk moet gehouden worden in het belang van de zwemclub, scholen, verschillende andere en de in de inwoners van Groot-Beernem.

Wij zijn voorstander van een multifunctioneel zwembad. Dit wil zeggen dat wij voorstander zijn van integratie van wellness faciliteiten. Dit om de rendabiliteit van het zwembad te verhogen, want nu gebeurt het al te vaak dat een zwembad deficitair is.

Voor mensen die in ploeg werken of de nacht hebben en senioren (bij gebrek aan openbaar vervoer) is het moeilijk om op geijkte momenten (vanaf 17.00u) te gaan zwemmen. We vragen dan ook om momenten overdag te voorzien waarop deze mensen ook terecht kunnen in het (nieuwe) zwembad.