In september start het nieuwe zwemseizoen.

Teneinde één en ander overzichtelijk te houden, worden u hierbij een aantal praktische afspraken meegedeeld met het oog op de eerste lessen

 

1) De eerste lessen binnen de zwemschool – het onthaal

Er wordt begeleiding voorzien vanuit het bestuur, de trainers, en enkele vrijwilligers vanuit de ouders om de eerste lessen – waarbij sommige zwemmers voor de eerste keer bij de Beernemse Zwemclub zullen komen trainen – vlot te laten verlopen.

Deze begeleiding, die samenvalt met de eerste zwemlessen, zal doorgaan op:

- Kleuterzwemmen op maandag: onthaal op 05.09.2016, van 18u tot 19u15;

- Zwemlessen op dinsdag/donderdag: onthaal op 06.09.2016, van 18u tot 19u15;

- Zwemlessen op woensdag/vrijdag: onthaal op 07.09.2016, van 18u tot 19u15;

- Kleuterzwemmen op vrijdag: onthaal op 09.09.2016, van 18u tot 19u15;

- Watergewenning op zaterdag: onthaal op 10.09.2016, van 9u tot 10u45.

 

2) De eerste trainingen voor de recreanten

Deze trainingen starten in de week van 12.09.2016.

De uren en dagen zijn ongewijzigd gebleven:

- Kikkervisjes: op maandag en vrijdag van 17u tot 18u

- Kikkertjes: op maandag en vrijdag van 17u tot 18u

- Waterschildpadden: op maandag en vrijdag van 17u tot 18u

- Guppies: op maandag en vrijdag van 17u tot 18u

- Splash: op maandag van 18u tot 19u, en op zaterdag van 9u tot 10u

- Dolfijnen: op maandag van 18u tot 19u, en op zaterdag van 9u tot 10u

- Zeeduivels: op maandag van 18u tot 19u, en op zaterdag van 9u tot 10u

- C-groep: op maandag van 18u45 tot 19u45, op woensdag van 14u tot 15u, en op zaterdag van 7u30 tot 9u.

 

3) De eerste trainingen voor de volwassenen

Ook deze trainingen starten in de week van 12.09.2016.

De uren en dagen zijn ongewijzigd gebleven:

- Triatleten: op maandag van 20u15 tot 21u45, en op zaterdag van 9u tot 10u

- Volwassenen: op maandag van 20u30 tot 20u45 droogtraining, en aansluitend tot 21u45 zwemtraining

 

BELANGRIJK:

Tijdens het onthaal, en gedurende de eerste lessen, zal aan de hand van de inschrijvingslijsten nagegaan worden of iemand correct ingeschreven heeft.

Dit bestaat uit én het zich ingeschreven hebben op via één van de aangeboden methodes, én het voldaan hebben van het lidgeld.

Beide elementen zijn immers vereist om de zwemmer op een correcte wijze te kunnen aansluiten bij de Vlaamse Zwemfederatie. Zonder een dergelijke aansluiting is de zwemmer tijdens de activiteiten georganiseerd door de Beernemse Zwemclub niet verzekerd.

Indien uit het nazicht van onze lijsten blijkt dat één van deze elementen niet in orde is, zal er géén toegang verleend worden tot het zwembad, dit in het belang van de zwemmers.